Rookie - startkit för musikbranschen
 

INFORMATIONS- OCH NYHETSSIDA FÖR UTBILDNINGAR
På denna sida kommer det att finnas information och nyheter om "Rookie - startkit för musikbranschen" som riktar sig speciellt till utbildningar. Här kommer också att finnas information om de utbildningar som använder sig av "Rookie - startkit i musikbranschen".

I Hultsfred den 25 november träffade Janne Lundqvist två av de ansvariga för musikindustriutbildningarna i Kalmar och Hultsfred, Ingegerd Alatalo, utvecklingsansvarig för Rock City och Kjell Arvidsson, programansvarig Music Management, Baltic Business School. På mötet bestämdes det att "Rookie - startkit för musikbranschen" kommer att ingå i undervisningen för Music Management.

Kjell Arvidsson, Music Management, Ingegerd Alatalo, Rock City och Janne Lundqvist, LUNKAN Music & Media

På Saco-mässan den 21 november i Stockholm så träffade Janne Lundqvist representanter för högskoleutbildningen Music Marketing Management i Skellefteå och presenterade då "Rookie - startkit för musikbranschen". Gensvaret var mycket positivt och diskussioner pågår om användande av "Rookie - startkit" i utbildningen.

Personal och studenter från Music Marketing Management tillsammans med Janne Lundqvist

FRYSHUSET GILLAR "ROOKIE - STARTKIT FÖR MUSIKBRANSCHEN"
Vid ett möte den 19 november träffade Janne Lundqvist lärare och elever på Fryshusets FKC - Musikproduktionslinjen för att informera om "Rookie - startkit för musikbranschen".

Stående: Janne Lundqvist (producent av "Rookie - startkit"), Håkan Bacchus (lärare Fryshuset) Sittande: Andreas Hellgren (lärare Fryshuset), Nanny Marianovic (lärare Fryshuset), Damon Frost (lärare Fryshuset)


Elever på Fryshuset testar "Rookie - startkit för musikbranschen"